Rybářské a rodinné pobyty ve vyhlášené oblasti Vikna - usedlost Bogen

  Úvod                                     

 

Ochrana osobních údajů a GDPR

 

Společnosti podílející se na provozu usedlosti Bogen pracují s osobními údaji, proto vyžadují souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.holidayinnorway.cz, odesláním přihlášky k ubytování či oslovení naší společnosti prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji společnosti CK Vikna s.r.o., se sídlem Daškova 3079, 143 00 Praha 4, IČO: 61466565 , emailový kontakt: ckvikna@seznam.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení Správce subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení,
emailová adresa,
telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)


2. Účelem zpracování osobních údajů je: Zasílání obchodních nabídek správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o každoroční informace o novinkách a volných termínech, informace o připravovaných a relizovaných akcích v usedlosti Bogen, informace o připravovaných a realizovaných akcích parnetrů správce dle bodu 4.

3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Nordsalten AS, se sídlem Kobbsteinvikvegen 190, 7940 Ottersřy, Norway, Org.nr.: 920 465 269 / poskytovatel ubytovacích a obdobných služeb /
Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.holidayinnorway.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.V případě odeslání přihlášky k ubytování zprostředkovaném Správcem subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení,
bydliště,
emailová adresa,
telefonický kontakt,
datum narození přihlašovaného,
další osobní údaje uvedené na identifikačních dokumentech jako jsou občanský průkaz, pas, kopie průkazu zdravotní pojišťovny,
fotografie, videa, zvukové záznamy z usedlosti Bogen včetně přihlášených hostů.
Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro administrativu a organizační zajištění chodu usedlosti Bogen. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci ubytování včetně pronájmu lodi nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. policie, celní správa, zdravotní středisko apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využitiy výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění ubytování, za účelem poskytnutní relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění ubytování. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a organizaci ubytování včetně pronájmu lodi. V případě nutnosti je po nás mohou vyžadovat oprávěné instituce (např. policie, celní správa, zdravotní středisko apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění ubytování, za účelem poskytnutní relevantních služeb, pořádaných Správcem.
Zasílání obchodních nabídek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o každoroční informace o volných termínech ubytování v usedlosti Bogen, informace o připravovaných a relizovaných akcích v areálu a okolí usedlosti Bogen, informace o připravovaných a realizovaných akcích parnetrů správce dle bodu 4.
Zasláním vyplněné a podepsané přihlášy k ubytování odesilatel souhlasí s případným užití fotografií či videozáznamů, zachycující jeho – přihlášenou osobu či další přihlášené osoby. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezenzaci a propagaci usedlosti Bogen, a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.

3. Doba zpracování osobních údajů je: Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie, videozánamy budou zpracovány na dobu neurčitou do odvolání souhlasu. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
Nordsalten AS, se sídlem Kobbsteinvikvegen 190, 7940 Ottersřy, Norway, Org.nr.: 920 465 269 / poskytovatel ubytovacích a obdobných služeb /
Ostatní oprávněné instutice (např. policie, celní správa, zdravotní středisko apod.)
Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.holidayinnorway.cz či oslovení Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu ckvikna@seznam.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky k ubytování, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude, vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat, ubytování zrušeno.*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast Subjektu na ubytování zajišťovaným Správcem , což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce či jeho partnerů, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.

 

 


 

  Ubytování                            

  Zázemí pro rybáře               

  Rybolov                                

  Jak se k nám dostanete      

   Mapy                                     

   Počasí                                    

   Fotogalerie                            

  Termíny, ceny a přihlášky     

   Kontakty                                


Tel. CZ: (+420) 728 963 800
Tel. N: (+47) 9177 2040
info@HolidayInNorway.eu

     Ochrana osobních údajů                                 
 
 
Poslední aktualizace: 10.02.2020

© 2007-2020 HolidayInNorway.eu